LOGIN
SENASTE ARTIKLAR
SENASTE NYHETER
NYHETER
Härmed inbjuds du till BrutalCS årsmöte 2017. Mötet hålls 31/3-2/4 i vårat forum. Endast fullvärdiga medlemmar som anmäler sig kommer kunna läsa och delta på årsmötet. Protokoll kommer såklart upp i efterhand som alla kan läsa.

Tid för mötets öppnande: 31/3-2017 klockan 18.00
Tid för mötets avslutande: 2/4-2017 klockan 18.00
Plats: BrutalCS forumet
Anmälan: kontakt@brutalcs.nu
Sista dagen för anmälan: 24/3-2017
Motioner/övriga frågor: kontakt@brutalcs.nu
Krav för att delta: Godkänd medlem och skickat in en anmälan i tid
För att anmäla er skickar ni helt enkelt ett mail till kontakt@brutalcs.nu.

I mailet ska ni skriva följande:

Jag Förnamn "Nick" Efternamn anmäler min närvaro till årsmötet.
Finns det något ni skulle vilja ta upp eller fråga, skicka då en motion/fråga till oss. Det vill säga frågor och förslag ni vill ska behandlas under mötet. Ni kan skicka in era motioner fram till och med 24/3. Endast de motioner som skickas in kommer att behandlas på mötet. Frågor kommer man att kunna ställa under mötets gång.

Vi ber er att endast skicka in väl genomtänkta och seriösa motioner, har ni frågor om detta kan ni kontakta oss via Discord eller via "kontakta oss" här på sidan. Motionerna skickas till kontakt@brutalcs.nu eller via "Kontakta oss".
Dagordning:
1) Mötets öppnande
2) Fastställande av röstlängden
3) Mötets behörighet
4) Val av mötets ordförande
5) Val av mötets sekreterare
6) Val av två personer att justera protokollet
7) Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
8) Ekonomisk berättelse för förra året
9) Revisorernas berättelse för förra året
10) Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
11) Årets verksamhetsplan
12.1) Årets budget
12.2) Fastställande av medlemsavgift
13) Val av årets styrelse
14) Val av årets revisor
15) Val av årets valberedare
16) Övriga frågor
17) Motioner
18) Mötets avslutande
Dessa personer kandiderar till årets styrelse:

Nick: Ejziponken
Namn: Christopher Szabo
Kandiderar som: Ordförande

Nick: kAKAN
Namn: Kim Andersson
Kandiderar som: Vice ordförande

Nick: Reko85
Namn: Rickard Ekeljung
Kandiderar som: Kassör

Nick: Kevato
Namn: Kevin Lindgren
Kandiderar som: Sekreterare

Nick: Yapic
Namn: Marcus Löfwander
Kandiderar som: Ledamot

Nick: Sockerkorn
Namn: Kim Andersson Lindström
Kandiderar som: Ledamot

Nick: Brobba
Namn: Christian Broberg
Kandiderar som: Ledamot

Värt att notera är att Qvarn har valt att avgå då han inte längre har tiden för som ledamot. Han ställer däremot upp i valet som revisor.

Vill ni kandidera till styrelsen går detta också bra. Detta gör ni via våran mail som nämns ovanför.
Skriven av:Christopher 'Ejziponken' Szabo
Publicerad:2017-03-16 07:42
Senast ändrad:2017-03-16 07:51
Kommentarer:2
Visningar:294
KOMMENTARER
#1
2017-03-16 12:56
Ännu ett år med BCS :)
#2
2017-03-20 08:38
#1 tänk så tiden flyger :love:
AKTIVA TRÅDAR
BRUTALCS UNDERSÖKNING
Jag gillar: (216 röster)

Mapvote med RTV/Nomination
Strikt maprotation
Vet inte / kvittar!

SOCIALA MEDIER